Pravila privatnosti

pravila privatnosti

Ljekarna Muhić-Car, Mrđen, Zagreb, Vrabečak 4, OIB: 41825881785 (u daljnjem tekstu: LJEKARNA) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Prikupljanje, korištenje i obrada osobnih podataka provodi se u skladu s Politikom privatnosti te odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka.

 

PRIVOLA KORISNIKA I ODUSTANAK

LJEKARNA prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Pravila privatnosti LJEKARNE korisnik dao svoju privolu i izričito očitovao volju kojom izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi LJEKARNA. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obaviješću.

 

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Ljekarna Muhić-Car, Mrđen je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je bilo koji podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koji postupak izvršen na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Politika privatnosti se ne primjenjuje na anonimne podatke, s obzirom da je to podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

KOJA VRSTA PODATAKA SE PRIKUPLJA?

LJEKARNA prikuplja sve osobne podatke korisnika u trenutku korištenja usluge ponuđene od naše internet stranice i kada navedeni korisnici komuniciraju s nama. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • kontaktni podaci koji se unesu putem online formulara ili koje korisnici unesu na drugi način dok koriste usluge LJEKARNE (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, itd.),
 • korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, aktualnu lokaciju, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na računalu,
 • osobni podaci koje generira LJEKARNA ili treće osobe (primjerice lozinke),
 • korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice: elektronička pošta, telefonski razgovori koji mogu biti snimani ako je potrebno).

SVRHA OBRADE PODATAKA

LJEKARNA može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za nju prikupe u sljedeće svrhe:

 • pribavljanje usluga koje nudi LJEKARNA,
 • priprema raznih vrsta statistika ili za druge usluge koje nudimo
 • održavanje i razvoj odnosa s klijentima,
 • garancija sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka te njegovih pružatelja usluga,
 • prevencija, otkrivanje i sprečavanje bilo kakve zlouporabe,
 • odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču LJEKARNE ili u kojima LJEKARNA sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

 

PROSLJEĐUJU LI SE PODACI TREĆIM STRANAMA?

Uz niže navedene iznimke, LJEKARNA načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

 • LJEKARNA može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja LJEKARNE (npr. Institucije za istraživanje tržišta). LJEKARNA će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je LJEKARNA ovlaštena da ih obrađuje;
 • LJEKARNA može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je LJEKARNA izričito obavijestila korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. LJEKARNA ne može kontrolirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na ljekarnamcm.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
 • LJEKARNA može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.
 • LJEKARNA može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika

Svi djelatnici LJEKARNE i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

GDJE I KAKO SE ČUVAJU PODACI?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, LJEKARNA će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

 

KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

PITANJA I PRIJEDLOZI, ZAHTJEVI ZA INFORMACIJAMA, ISPRAVKAMA ILI BRISANJIMA

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na info@ljekarnamcm.hr ili na poštansku adresu: Vrabečak 4, 10 000 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na info@ljekarnamcm.hr, ili na poštansku adresu, Vrabečak 4, 10000 Zagreb. Svaki korisnik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

 • osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni
 • ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • osobni podaci su protuzakonito obrađeni
 • osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
 • osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica www.ljekarnamcm.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

KOLAČIĆI

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije, ova stranica na Vaše računalo sprema određenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies).  Kolačići, između ostalog, služe kako bi naša web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Ako odlučite blokirati kolačiće i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no moguće je da se određene značajke ove internetske stranice neće prikazivati ili ispravno raditi.

 

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je mala tekstualna datoteka spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Ta datoteka može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. To omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

 

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku.

Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika.

 

PRIVREMENI KOLAČIĆI

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

 

STALNI KOLAČIĆI

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

 

KOLAČIĆI OD PRVE STRANE

Kolačići od prve strane dolaze s web stranica koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića, web stranice mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta toj web stranici.

 

KOLAČIĆI TREĆE STRANE

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web stranica (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na stranicama koje gledate. Pomoću tih kolačića stranice mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 

KORISTI LI LJEKARNA KOLAČIĆE

LJEKARNA koristi kolačiće s ciljem da Vam naše web stranice pruže što bolje korisničko iskustvo. Kolačiće koristimo za praćenje statistike posjećenosti te normalno funkcioniranje web stranice.

 

KAKVE KOLAČIĆE KORISTI LJEKARNA I ZAŠTO?

Koristimo privremene kolačiće radi omogućavanja pristupa sadržaju.

Koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, kako bi poboljšati web stranicu prema vašim potrebama i navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

 

POSTOJE LI NA WEB STRANICI KOLAČIĆI TREĆE STRANE?

Stranice LJEKARNE koriste kolačiće treće strane. Ti kolačići nisu postavljeni od ove web stranice, ali korisnicima olakšavaju pristup sadržajima (Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel).

 

MJERENJE POSJEĆENOSTI

LJEKARNA koristi Google Analytics za mjerenje posjećenosti.

Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete to učiniti na sljedećim linkovima:
Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout